Kada izgovorite reč „Ciganin“ – na šta vas asocira?

Poslednji put kada sam boravio u Beogradu primetih nešto na šta do tada nisam zapažao i toliko pridavao pažnju tome. Ovaj put mi je strašno zasmetala reč koju je jedno dete uputilo vozaču „ Pazi, zgazićeš Cigana!“. Verovatan  razlog je taj što se sada bavim romskom problematikom i gledam iz druge perspektive na to. Radim u EU kulturno- antirasističkom projektu „Romanistan. Crossing Spaces in Europe“, gde se bavim tom problematikom. (mehr …)